Uthyrningspolicy

Antagen 2018-10-01

HYRA LÄGENHET

För att få hyra en lägenhet krävs att sökande:

 • fyllt 18 år.
 • har inkomst för att kunna betala hyran.*
 • har hemförsäkring.
 • inte har bostadsrelaterade skulder /
  betalningsanmärkningar. (Undantag kan ges
  efter särskild prövning och att borgensman finns.)

Kontraktsinnehavaren ska vara folkbokförd på adressen. Med undantag för studier på annan ort och vid andrahandsuthyrning som är godkänd av ByggTema Fastigheter.

*) Den sökande ska kunna styrka lön i minst sex månader, pension, företagsinkomst, a-kassa, studielån, av Kumla kommun styrkt försörjningsstöd, etableringsersättning och inackorderingstillägg. Studiebidrag, underhållsbidrag, inackorderingstillägg och bostadstillägg räknas in i den samlade bedömningen av inkomsten.

UPPSÄGNING AV LÄGENHET

Din uppsägningstid är tre kalendermånader. Uppsägningen ska vara skriftlig och räknas alltid från den sista dagen i månaden oavsett när i månaden du säger upp din bostad. Detta gäller även för garage och p-platser.

Undantag:

 • Dödsfall, en månads uppsägningstid vid uppvisande av dödsfallsintyg
 • Flytt till äldreboende inom Kumla kommun, en månads uppsägningstid. Om hyresgästen inte själv kan säga upp hyreskontraktet p.g.a. sjukdom, ska läkarintyg uppvisas.

Om två personer gemensamt har tecknat hyreskontrakt och den ena parten ska säga upp sin del, måste den part som ska bo kvar ge sitt godkännande om uppsägningstiden ska vara kortare än tre månader. Ny prövning avseende krav för att få hyra sker av den som ska ta över kontraktet.

Omskrivning av kontrakt

För omskrivning av kontrakt vid ändrad familjesituation gäller följande:

 • Vid samboförhållanden, ska sambon varit mantalsskriven på adressen sedan sex månader tillbaka.
 • Då barn vill ta över lägenhet på grund av dödsfall, är det endast hemmaboende barn som har rätt till detta.
  Sambo och barn ska uppfylla ByggTema Fastigheters uthyrningspolicy.

KÖSYSTEM

Lediga lägenheter presenteras på vår hemsida. Fördelning sker utifrån de intresseanmälningar som kommit in. När en ledig lägenhet finns mailar vi ut till tre av de som angett intresse för den aktuella lägenhetsstorleken. Hyresavtal ska upprättas inom 5 dagar efter att svars-

tiden gått ut, annars går lägenheten till nästa i kön.

UTHYRNING I ANDRA HAND

Uthyrning i andra hand godkänns för studier eller arbete på annan ort. Uthyrningen får ske i max 12 månader och ska godkännas skriftligen av ByggTema Fastigheter. Vi ställer samma krav på andrahandshyresgäster som för vanliga hyresgäster. En kopia på andrahandsavtalet ska sändas in till oss.

ANTAL BOENDE I LÄGENHET

1 ROK upp till 48 m² max 3 personer
2 ROK upp till 70 m² max 4 personer
3 ROK upp till 90 m² max 6 personer
4 ROK upp till 100 m² max 8 personer
5 ROK upp till 120 m² max 10 personer
Undantag bedöms från fall till fall.