ByggTema Fastigheter AB
Propellervägen 4, 702 26 Örebro
019-611 45 45

Serviceanmälan

Lars-Erik Gustavsson
VD
073-640 51 75
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Mattias Bågenvik
Projektledare
073-261 51 49
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Elina Valtere
Administratör
070-876 81 81
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Marcus Kindevåg
Ekonomichef
073-682 50 37
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se

Per Wallstedt
Styrelseordförande
073-431 41 06
namn.efternamn@
byggtemagruppen.se