Flytta ut

Det här är bra att veta när du ska flytta ur din lägenhet

  • Boka tid till förbesiktning, 2-3 veckor efter din uppsägning.
  • Meddela din nya adress till oss så slutfakturor skickas till rätt adress.
  • Beställ tid till slutbesiktning i god tid före flytten.
  • Kontakta oss för att få tillstånd att köra bil i bostadsområdet vid flytten.
  • Kom ihåg att även flytta ditt telefonabonnemang och internetabonnemang.

Vid slutbesiktningen ska lägenheten och tillhörande utrymmen vara tömda och väl städade. Innerdörrar, kryddhyllor, handukshängare och annat som du har tagit bort från lägenheten ska återställas till besiktningen. Övriga detaljer som tillhör bostaden, såsom bruksanvisningar ska också lämnas kvar i lägenheten. För skador (ej normalt slitage) och utrustning som saknas i lägenheten, kommer vi att debitera våra kostnader för reparation och inköp av ny utrustning.

Du behöver vara närvarande vid besiktningen för att underteckna besiktningsprotokollet. Vid besiktningen ska samtliga utkvitterade nycklar och bokningscylindern för tvättstugan återlämnas till besiktningsmannen. Om inte alla utkvitterade nycklar återlämnas, debiterar vi byte av låscylinder enligt aktuell prislista. Samma gäller för tvättstugenyckeln och bokningscylindern.

Lämna bostaden i tid. Om inget annat har avtalats gäller att du som avflyttande hyresgäst, ska vara ute ur lägenheten senast 12.00 dagen efter hyrestidens utgång.