Bra att veta

Tvättstugan

När du flyttar in får du kvittera ut nyckel och bokningscylinder till tvättstugan. Tvättid bokar du med din bokningscylinder. Tvättstugan får bara nyttjas de tider som står uppsatta på bokningstavlan. Det är viktigt att du håller dina tider och respekterar andras.

När du lämnar tvättstugan ska det vara rent och fint. Luddfiltret i torktumlaren ska vara tömt, tvättmedelsfacken urtorkade, golven sopade och bänkarna torkade. Städmaterial ska finnas på plats, om något saknas meddela oss genom att göra en serviceanmälan. Avfall lämnas i närmaste miljörum. Tvättstugan är rök- och djurfri.

Du ansvarar själv för skador på maskiner och övrig utrustning som orsakats av slarv, vårdslöshet eller att instruktioner inte följts.

Sophantering

Tillsammans kan vi skapa en bättre miljö. Källsortera därför alltid ditt avfall och släng rätt sopor i rätt kärl i våra miljörum. Tänk på att vi alla är med och delar ansvaret för hur det ser ut i och runt våra miljörum. För felaktigt placerat avfall tar vi ut en städavgift på 500 kr.

Farligt avfall lämnar du vid Kumla kommuns återvinningsstation på Östra gatan 2. Det är inte tillåtet att lägga farligt avfall bland soporna. Läkemedel lämnar du på Apoteket.

Grovsopor lämnar du vid Kumla kommuns återvinningsstation på Östra gatan 2. Grovsopor får inte ställas i miljörummet utanför förråd eller i trappuppgångar.

TV, bredband, parabol

Vi samarbetar med Stadsnät via kommunikationsoperatören Open Universe, vilket ger dig möjlighet att välja bredbandsleverantör. Information om hur du väljer operatör samt utökar tv-utbudet finns på www.stadsnat.se. Det som ingår i din hyra är Comhems grundutbud för TV, se www.comhem.se.

Parabol eller antenn ska monteras på insidan av balkongen och får inte göra åverkan på fastigheten. Felaktigt monterade paraboler/antenner kommer att demonteras till en kostnad om 700:-/timme.

Värme, ventilation, el

Värme ByggTema Fastigheter eftersträvar att inomhustemperaturen i lägenheten under höst och vinter ska ligga på 20 grader. Visar termometern lägre än 20 grader, se till att inte möbler, tjocka gardiner döljer elementen. Kolla att tilluftsventilerna ovanför fönstren är öppna. Lägenheten kan upplevas som dragig och kall om ventilen är stängd, då luften väljer en annan väg att ta sig in. Är elementet varmare nertill och kallare upptill? Då kan det vara luft i elementet – gör en serviceanmälan. Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Då är det helt i sin ordning. Tycker du det är skönt att vädra? Öppna fönstret ordentligt under en kortare tid.

Hushållsel Abonnemang för hushållsel tecknas av dig som hyresgäst.

Ventilation För att inomhusklimatet ska vara trivsamt och hälsosamt, krävs det att ventilationen i huset fungerar som det är tänkt. I vissa hus finns endast självdrag, medan andra har både till- och frånluftsventilation. Oberoende av vilken typ av ventilation som finns, utförs kontroll av ventilationssystemet med jämna intervaller (OVK). Ventilationskontrollen är reglerad i svensk lag och information från senast utförda kontroll finns i trapphusen.

Brandsäkerhet

Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram. En brand i trapphuset kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som tidningar, kartonger och barnvagnar.

Stäng in branden Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt, stanna i din lägenhet. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Tänk på brandrisken Några av de vanligaste brandorsakerna i ett hem är elektriska fel, brand vid matlagning samt levande ljus. Släck alltid ljusen när du lämnar ett rum. Håll vind, källare och garage låsta. Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

Bilplats, parkering

Är du hyresgäst hos oss har du möjlighet att hyra egen parkeringsplats eller garage.

Parkeringsövervakning Vi samarbetar med Europark gällande parkeringsövervakning. Meddela Europark om du ser felparkerade bilar, 0771-40 10 20.

Skadedjur

Småkryp och möss vill vi inte ha i bostaden. Vid akuta problem med insekter, råttor eller möss kontakta
Anticimex, 075-245 10 00.

Försäkring

Hemförsäkring tecknas av dig som hyresgäst.

Grillning

Den bästa platsen för att grilla, är på den gemensamma gården. Där kan du använda valfri grill (kol, gasol, el). På balkonger är endast el-grillar är tillåtna. Grilla alltid med försiktighet och placera grillen minst en meter från husväggen. Ha brandsläckare nära till hands eller hink med vatten. Töm inte ut askan ur grillen förrän dagen efter så att det är helt säkert att glöden slocknat.

Lägenhetsnummer

Ett nationellt register har upprättats över Sveriges alla bostadslägenheter. Registret innehåller grundläggande information om om area, antal rum och kökstyp. För dig, som hyresgäst hos ByggTema Fastigheter, betyder det att din lägenhet fått ytterligare ett lägenhetsnummer utöver det som vi har i våra system. Numret består av fyra siffror och står på din hyresavi i rutan efter adressen. Numret finns också på namntavlan i trapphuset. Vid dina kontakter med oss ska du fortfarande använda ditt gamla lägenhetsnummer.

Skatteverket ändrar nu folkbokföringen så att du blir folkbokförd på lägenheten där du bor. Vid flytt ska du ange det nationella lägenhetsnumret till Skatteverket.